Archiv článků

Signály

Informace pro Trozsečníky najdete prozatím na Signálech: https://trozsecnici.signaly.cz/ Časem ale budou přesunuty sem :-) 
Celý článek

Spoluorganizovali animovanou mši

Na jednom setkání týmečku padl návrh na mši za mládež. Dlouho se od té doby nic nedělo. Až se objevil v kalendáři volný termín nedělní mše svaté a tak jsem orientačně napsal: "mše za mládež?" Nějakou chvíli jsem si myslel, že to bude jen obyčejná mše svatá, ale začal jsem jednat s přáteli ze...
Celý článek

Dušičkové bdění

Proběhlo v sulíkovském farním chrámu za účasti více jak 20 mladých lidí a dětí. Součastí akce byl výstup na večerní věž a také adorace.
Celý článek

Svatá Marie Magdaléno,

  která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou. Pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce. Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí. Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem ...
Celý článek