Archiv článků

Svatá Marie Magdaléno,

  která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou. Pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce. Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí. Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem ...
Celý článek