Co je GDPR?

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

V této souvislosti také SHM informuje své současné i bývalé členy a rovněž další osoby, které se účastní akcí SHM nebo využívají jeho služeb, o zásadách a principech zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů.doc (68096)
Souhlas se zpracováním osobních údajů.doc (30208)
 

 

INFO PRO RODIČE A  ČLENY KLUBU:

Od 1. 1. 2019 vybíráme členský příspěvek 50 Kč, který můžete odevzdat Monice Markové, Anetě Prudké a nebo Radkovi Hanskutovi, a to do 31. 5. 2019.  Na vyžádání vám vedoucí zajistí doklad o zaplacení příspěvku. Důvod, proč vybíráme tento příspěvek, je povinnost minimální finanční spoluúčasti členů na celoroční činnosti.

Z příspěvků se hradí náklady na materiál či občerstvení pro děti na pořádané akci.

Členové klubu mají materiál a další potřebné komponenty zdarma a nebo se slevou. Absolutní výhodou tohoto příspěvku je vznik slevy na letní tábory.

Přihláška je na dobu neurčitou. Každý rok zaplacením příspěvku se přidružené členství prodlužuje automaticky.

Přihláška přidruženého člena _1_.pdf (197820)