4. Tábor Bedřichov 2011 - Cesta do Pravěku

Ve dnech 28.7. až 6.8.2011 se v Bedřichově konalo celonárodní symposium světově uznávaných archeologů v čele s prof. Helenou Žaludovou, PhD. a prof. Vojtěchem Trzaskalikem, CSc. Na setkání se archeologové věnovali především tématu pravěké civilizace. Jejich cílem bylo zmapovat terén nejznámějšího naleziště v centrální Evropě a přijít s novými poznatky týkající se období pravěku. Nicméně neuplynulo ani pár hodin, a výprava archeologů z Rozsulpetu se na své první výpravě setkala se zajímavými jevy, které z počátku nedávaly smysl. Zprvu šlo o doutnající oheň, ohlodané kosti obřích rozměrů a nezvykle zachované jeskynní malby. Postupně se ale začaly dít divné věci a během dalších terénních výprav měli někteří archeologové štěstí spatřit na vlastní oči člověka, který svým vzezřením jakoby z oka vypadl tehdejšímu člověku Homo neanderthalensis. Tým archeologů dokonce našel bránu, o které se lidé domnívali, že by to mohla být právě ona brána do minulosti. Od té chvíle se už nestačili ničemu divit. Svět jako by se zbláznil. Ve chvíli, kdy členové symposia zjistili, jakým způsobem se brána otevírá, se v pravidelných intervalech ocitali mezi pravěkými lidmi. Díky hlubokým historickým vědomostem se archeologové brzy naučili s pravěkými lidmi komunikovat. Nejen že měli možnost seznámení s opravdovým pravěkým způsobem života, ale dokonce museli čelit bojům s nepřátelskými kmeny, kterým se přítomnost neznámého druhu Homo sapiens sapiens vůbec nezamlouvala.

Po deseti náročných dnech byli archeologové nuceni případ „Cesty do pravěku“ uzavřít a rozjet se dále do svých domovů. Odjížděli ale se zážitky, které jim už nikdo nikdy nevezme…