Salesiánské hnutí mládeže

Vznik

SHM vzniklo v prosinci roku 1991.

V roce 1992 se skupina mládých pod vedením několika salesiánů a sester FMA zúčastnila akce "Confronto" v Itálii. Jednalo se o setkání mladých lidí z celé Evropy, kteří se věnují výchově dětí a mládeže ve svém okolí - ve spolupráci se salesiány. Mladí z České republiky se rozhodli připojit k tomuto úsilí, navázat na činnost salesiánů v totalitě a rozvíjet ji v rámci nových možností, které umožňoval svobodný stát.

Začátky

V roce 1994 se SHM (zastoupené prezidentkou Miki Kubíčkovou) stalo členem PGS-I (Federazione Polisportive Giovanili Salesiane International), mezinárodní sportovní salesiánské organizace a díky tomu má možnost se každoročně účastnit Mezinárodních her salesiánské mládeže.

V prvních letech své existence bylo SHM členěno na oblasti odpovídající bývalým krajům. V průběhu času se ukázalo, že je třeba změnit organizační strukturu, aby vyhovovala konkrétní činnosti SHM - tedy zaměřit se na práci v jednotlivých místech (obcích a městech). Byla tedy přepracována struktura: zřízeny kluby a ustanoveny sekce (koordinující jejich činnost). Tím byl lépe vystižen charakter SHM. Od roku 1995 tak mohly vznikat jednotlivé kluby SHM a činnost se začala rozvíjet v širším měřítku.  Ve směru k občanské společnosti jsme započali fázi spolupráce s dalšími organizacemi, které se věnují výchově dětí a mládeže.

V roce 1999 proběhly některé změny uvnitř SHM. Začátkem roku byla zrušena Sekce formace. Po rozsáhlých a dlouhodobých úvahách a jednáních jsme dospěli k tomu, že její činnost je možné zčásti nahradit formací členů SHM přímo v klubech, zčásti ji převezme jediná osoba – duchovní rádce. V červnu 1999 jsme se stali členy České rady dětí a mládeže a navázali kontakty a spolupracovali s dalšími mládežnickými organizacemi (YMCA, Junák, Pionýr, Folklórní sdružení, ATOM, Česká tábornická unie).

V roce 2000 byla již činnost stabilizovaná – zejména po stránce vzniku nových klubů a plynulé činnosti ústředí. Významnou událostí bylo pořádání Salesiánských her mládeže v Pardubicích (atmosféru a průběh Salesiánských her mládeže zachycuje videokazeta vyrobená během her studiem TELEPACE Ostrava) a také návštěva Dona Gina Borgogna, generálního sekretáře PGSI.

Kromě jiných událostí v roce 2001 získala naše organizace oprávnění školit vedoucí táborů a uspořádala první kurzy.

Současnost

Významný byl pro nás rok 2004. MŠMT nás zařadilo mezi organizace, jimž byl udělen statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase pro roky 2004 - 2006. Tento čestný titul jsme získali také pro léta 2007 - 2010 a je oceněním kvalitní práce našich vedoucích, animátorů a dobrovolníků.

V současné době má SHM 33 klubů (z toho 28 s právní subjektivitou) a 2 sekce. 

zdroj: www.shm.cz

strategie.pdf (98,6 kB)