Setkání schol 2013

Bylo chladné sobotní ráno 2. listopadu 2013. Rozseč se probouzela do dušičkového dne, ale v místním kulturním domě se už od ranních hodin svítilo.Mládež farnosti tam pořádala nultý ročník setkání schol. Dávno předtím se v hlavách týmu zrodil nápad uspořádat akci většího rozměru, jak pro děti a mládež, tak i pro veřejnost.

Než samotné setkání schol proběhlo, znamenalo to spoustu příprav a zařizování. Řešila se otázka, kde najít prostory, které by pojaly větší množství účastníků. První plán byl v Sulíkově, ale bohužel v obci nemají prostory pro tolik lidí. Vstříc pořadatelům vyšlo obecní zastupitelstvo v Rozseči nad Kunštátem. Poskytlo nejen prostory kulturního domu, ale i finanční podporu. Pozvání obdrželo několik schol boskovického děkanství, ale i scholy z jiných děkanátů. Možná kvůli špatnému datu pozvání přijalo jenom pět schol, a to schola z Knínic u Boskovic, schola ze Křetína, schola z Lomnice u Tišnova a scholy z Kunštátu a Sebranic, které nakonec zazpívaly společně. 

 

V dopoledním programu mládež představila svoji klubovou historii, činnost a plány do budoucna, zaznělo i pár slov místního pana starosty, který přislíbil podporu obce při organizování akcí pro děti a mládež v obci. Po krátkém občerstvení zazněla velmi zajímavá přednáška MUDr. Violy Svobodové z Brna na téma „Proč NE eutanazii?“ V dnešní době hodně diskutované téma se paní doktorka snažila přiblížit a vysvětlit, aby to pro všechny bylo srozumitelné. Během přednášky nám předávala své svědectví o různých osudech lidí, se kterými se setkala a nebo se kterými se setkal někdo z jí blízkých lidí, kteří zažili situaci, kdy třeba v bolesti prosili o smrtící injekci, ale na jejich příkladě ukázat, co všechno může člověku přinést každý den života. Její povídání určitě nenechalo chladným nejednoho posluchače v sále a každého se to nějakým způsobem dotklo. Někomu to třeba upevnilo názor na to, proč říct NE eutanazii. Po vyčerpávajícím povídání následoval oběd.

V odpoledním programu vystoupily scholy se svým programem. Každá schola měla možnost se představit nejen zpěvem, ale i nějakou perličkou z jejich činnosti. Po skončení jednotlivých vystoupení byla pauza na občerstvení, rozhovor, ale také na to, aby zástupci schol vybrali písničku, kterou potom všichni společně na podiu zazpívají. Jelikož první písnička nestačila, zpívalo se dál a to už se přidali i ostatní. Všude panovala dobrá nálada. 

Jako poděkování za celý den byla sloužena v místním kostelíku mše svatá, kterou celebroval sulíkovský rodák P. František Blaha, SDB.

Jaký cíl měla tato akce? Setkat se, poznat nové lidi. Najít místo ke společnému rozhovoru, předání zkušeností a místo k zamyšlení a modlitbě. Setkání schol naopak nemělo za úkol vybírat toho nejlepšího, protože každý do svého činnosti dává všech sto procent a hlavně lásku. To všechno scholy dokazují ve svých farnostech, když jí dávají život a zpestření svým zpěvem a aktivitami. Cíl byl určitě naplněn a doufáme, že si každý odnesl z toho dne něco krásného do dalších dní.

Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a realizaci jakýmkoliv způsobem podíleli. Všem sponzorům a také všem účastníkům schol, kteří se nebáli a přijeli. Pokud bude zájem příští rok, tak nás čeká první ročník.