Kronika akcí 2018

Datum Název akce Místo akce Poznámka
leden  Spolupráce na projektu Tříkrálová sbírka Rozseč, Vřesice, Sulíkov, Petrov  
14. leden Ministrantské odpoledne Sulíkov 6 dětí +  vedoucí
28. ledna Ministrantské odpoledne  Sulíkov  4 děti +  vedoucí
3. března Duchovní obnova Sulíkov  zúčastněno 32 lidí