Kronika 2012

Datum Název akce Místo Poznámka
21. ledna 2012 Klub (téma Sebevědomí) - Helča Žaludová Petrov - klubovna  
27. - 29. leden 2012 víkend animátorů (téma Práce s dětmi a s mládeží) DCŽM Mamre Osová Bitýška zúčastněni všichni animátoři
25. února 2012 Klub (téma Vztahy) - Megy Petrov - klubovna  
17. března 2012 Klub (téma Život po životě) - Lenka Ondrová Petrov - klubovna  
17. března 2012 Národní rada SHM - Telč Telč náš klub reprezentovala Megy
23. - 25. března 2012 Závěrečný víkend animátorů (zkoušky + slavnostní vyhlášení) DCŽM Mamre Osová Bitýška zúčastněni všichni animátoři
25. březen 2012 Křížová cesta Kunštát a Sebranice zúčastněni 4 animátoři z našeho klubu spolu s mládeží a farníky při křížové cestě z Kunštátu do Sebranic.
31. březen 2012 Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Brno

 

 

 

 

"Radujte se v Pánu, opakuji: Radujte se!"


V sobotu 31. března 2012 se mládež z naší farnosti a z různých farností nejen naší diecéze zúčastnila Diecézního setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem v Brně na Petrově. Během dopoledne byla na programu úvodní část, úvodní slovo otce biskupa, organizační pokyny, scénky. Mládež byla rozdělena do dopoledních skupinek, ty byly na různá témata z našeho běžného života. Po programu skupinek následovalo občerstvení, aby se mohlo pokračovat v odpoledním programu.

Program byl obohacen slavnostním předáváním dekretů o splnění anim. kurzu v Osové Bitýšce. 8 mladých lidí z naší farnosti má tyto dekrety. Během dopoledne se sepisovali dotazy na otce biskupa. Ten měl za úkol poté na ně odpovědět.

Ve 14.45 vchází do katedrály slavnostní průvod s praporem, křížem, svícemi, ministranty,  kněžími, jáhny, generálním vikářem a samotným panem biskupem. Spousta povzbuzujících slov do dalších dnů, týdnů.

 

Datum Název akce Místo Poznámka
5. duben 2012 Adorace v Getsemanech - adorace mládeže pro farnost Sulíkov anim.

 

Datum Název akce Místo Poznámka
9.-10. června 2012 Honba za pokladem 2 Makov a Rozseč zúčastněno 16 dětí + vedoucí
23. června 2012 Sportovní den Sulíkov předtáborová akce v Sulíkově na hřišti, spousta her
8. červenec 2012 Žehnání a slavnostní otevření klubovny SHM Klubu Sulíkov Rozseč nad Kunštátem

 

 

 

datum název akce místo poznámka
31.8. 2012 Potáborová akce KLUBOVNA - Rozseč n. K. zúčastněno 12 účastníků tábora + vedoucí
29.9.  2012 Klub KLUBOVNA - Rozseč nad Kunštátem akce v klubu byla narušena zjištěnou vloupačkou do našeho klubu. Z klubu se ztratilo spoustu věcí (přímotopové ohřívadlo, hry, pomůcky k malování, kreslení a tvorbě, spoustu jiných věcí). Pachatel bohužel nebyl dopaden. Na první klub přišlo asi 15 dětí + vedoucí z Týmečku
27.10. 2012 KLUB KLUBOVNA - Rozseč nad Kunštátem Děti započaly kreativní malbu na stropní čtverce.
10.11. 2012 KLUB        KLUBOVNA - Rozseč nad Kunštátem Vnitřní hry, pokec, venkovní hry
2.12. 2012 Mše svatá za mládež a děti farnosti Farní kostel - Sulíkov hostem Scholička ze Křetína
8.12. 2012    Rozsvěcování vánočního stromu náves - Rozseč nad Kunštátem Příprava scénky před rozsvícením vánočního stromu + mikulášská nadílka
27.12 .2012 Výlet na bowling Černá Hora