Salesiáni Dona Bosca

O salesiánech

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi.

Zakladatelem salesiánů je italský kněz Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupcem je Don Ángel Fernández Artime.

• Kongregace se věnuje výchově mládeže. S tímto účelem salesiáni provozují celou řadu středisek mládeže a  dalších aktivit. 

• Salesiáni prožívají svůj život buď jako kněží nebo koadjutoři.

Salesiáni pracují ve většině zemí světa. Podrobnosti na www.sdb.org.

Oblasti působení salesiánů:

Sociální, náboženská, kulturní, pedagogická a materiální pomoc mládeži:

- Střediska mládeže

- Víkendové a prázdninové akce

- Školy a učňovská střediska

- Internáty

- Práce pro mládež na okraji společnosti

- Misie a sociální pomoc rozvojovým zemím

- Sdělovací prostředky

- Farnosti

Kromě salesiánů vznikla celá řada podobných společenství, která se inspirovala ideály Dona Boska. Stejně jako salesiáni pracují po celém světě.  Jsou to zejména Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů (FMA), Salesiáni Spolupracovníci (ASC), Sdružení bývalých žáků Dona Boska, Volontarie Dona Boska (VDB) a mnoho jiných. Uvedená společenství jsou spolu volně spojena a tvoří salesiánskou rodinu. Velmi aktivní je v ČR sdružení Staré páky.

Salesiánským duchem se inspirovala i řada občanských sdružení, která jsou zaregistrována v ČR. Je to například Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže (SKM).

Zprávy o dění v salesiánské rodině podává časopis Il Bollettino Salesiano, který vychází v češtině pod názvem Salesiánský magazín (dříve Salesiánská rodina).

zdroj: www.sdb.cz