3. Tábor  Jeníkov 2010 – Středověk

Píše se rok 1934 a na Jeníkovské tvrzi vítá Král své poddané. Díky informacím získaných z rodokmenů může lid znovu pokračovat ve své tradici. Na královském dvoře se tedy objevily rody velmi známé: Bohovědci z Rozsulpetu, Morodovci, Wauronovci, Tudorowci a urození páni Grifinští. Král je velmi mile přivítal a vysvětlil jim hlubokou historii jeho předků. Mezi nejcennější relikvie patřila na královském dvoře zejména urna s ostatky pradědečka, která byla po čtyřicet osm hodin pečlivě střežena odváživšími urozenými pány. Jenže lstivý a dávno zapomenutý Králův bratr Zlořád chtěl znovu upoutat pozornost a tak vzácnou relikvii během jedné z nočních hlídek uloupil. Následoval Králův velký hněv a vyhoštění neuhlídavších poddaných ze dvora s úkolem najít co nejrychleji uloupenou relikvii a na dobro skoncovat se Zlořádovými intrikami. Všichni poddaní bojující o Královu přízeň a získání ocenění rytířského museli podstoupit velké zkoušky jako je vyjednávání s tajemným Mudrcem, bojování s drakem v jeskyni ale i stavení nové vesnice, kterou Zlořád nemilosrdně vypálil. 
Jak to bývá v pohádkách, tak to bylo i v tomto příběhu..vše se v dobré obrátilo, Zlořádovo království bylo dobito a on sám tak poražen. Štastní poddaní se vrátili společně se vzácnou relikvií na královský dvůr, kde na ně ještě ten večer čekala velká vskutku středověká hostina, při které se stoly doslova podlamovaly pod zlatavým mokem a šťavnatými kuřaty. Během tohoto hodování byli všichni poddaní slavnostně pasováni do stavu rytířského. 
Organizátoři tábora děkují všem sponzorům, zejména Farnosti Sulíkov, Kapli Rozseč, SDH Sulíkov, OÚ Rozseč, OÚ Sulíkov a dalším, kteří tak přispěli k realizaci tohoto tábora.