Kronika  2010 - 2011

 

datum název akce místo poznámky
31. říjen 2010 Tajemství zvonice - dušičkové bdění Sulíkov 20 osob
28. listopad 2010 Animovaná mše za mládež Sulíkov  
24. - 26. září 2010 DCŽM MAMRE Osová Bitýška 9 osob - 3 dny
15. - 17. říjen 2010 DCŽM MAMRE Osová Bitýška 5 osob - 3 dny
10. - 12. prosinec 2010 DCŽM MAMRE Osová Bitýška 7 osob - 3 dny
4. - 6. březen 2011 DCŽM MAMRE Osová Bitýška  
22.8. - 29. srpen 2010 Letní tábor Jeníkov (okr. Chrudim) 56 osob - 8 dní
24. - 26. říjen 2010 Se stopou po stopě Zbraslavec  
4. březen 2011 mše za mládež  Vřesice  
6. leden 2011 tříkrálová sbírka Vřesice, Rozseč nad Kunštátem  
21. leden 2011 Metro - večer hudby a her  Rozseč nad Kunštátem  

 

datum název akce místo poznámky
12. březen 2011 Národní rada SHM Krucemburk zúčastnila se Megy

Program Národní rady zahrnoval obvyklé zprávy o stavu SHM, o hospodaření, o činnosti prezidenta, ústředí a sekcí, proběhlo také schvalování rozpočtu. Kromě toho jsme projednali a schválili i návrh na změnu Pravidel SHM.

Letošní Národní rada byla také volební. Podle nových Pravidel se do PNR volilo sedm zástupců klubů. Prezidentem SHM se stal Lukáš Zrzavý. Kluby budou letos zastupovat: Pavel Blažek z Újezda u Brna, Jan Zrzavý z Krucemburku, Jája Nováková z Hlinska, Markéta Selucká z Koryčan, Martin Pražan z Pardubic, Markéta Míčková ze Sulíkova a Jan Pavlíček z Telče.

Národní rada po celý den probíhala v přátelské atmosféře. V poledne se delegáti zúčastnili mše svaté v místním kostele sv. Mikuláše, kterou hudbou a zpěvem doprovodila místní schola. Prolédli si také klubovnu SHM Klubu Krucemburk a navštívili hrob malíře Jana Zrzavého.

Odpoledne se účastníci rozdělili do dvou workshopů. První skupina řešila pod vedením Jožky Wenzla otázky kolem dotací a účetnictví, druhá pod vedením Maki Hanákové přemýšlela o tom, jak dobře uspořádat víkendovou akci.

 zdroj: www.shm.cz

 

datum název akce místo poznámky
18. - 20. březen 2011

Duchovní refresh s Otcem Francoa

Bedřichov  12 osob - 3 dny

Proč jsme vlastně jeli do Bedřichova? Akce s názvem Duchovní refresh už sama o sobě vypovídá o tom, že jsme tam chtěli odevzdat veškerý problémy a starosti, co nás tížily. Přistoupit ke svátosti smíření a k Eucharistii.

Jeli jsme se duchovně posílit spolu s Otcem Františkem Blahou. V programu víkendu jsme mohli vyjádřit svůj názor a postoj k věcem a k událostem, co se dějí u nás nebo ve světě. Dále k ožehavým tématům dnešní doby. Řešit a reagovat na reakce ostatních. Komunikovat. Sjednotit se v modlitbě. Uvědomit si co je to modlitba. Uvědomit si, co a kdo je pro nás v životě prioritou.

Hrát společné hry, spojit síly v aktivitách. Vzájemná pomoc. To a mnohem víc. Byly to i mše svaté. Jedna v sobotu a jedna v neděli. Nechybělo ani vynikající jídlo.

 

Moc velké poděkování za to, že jsme tam mohli být.

  

datum název akce místo poznámky
16. duben 2011

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem

program ve skupinkách, oběd, katecheze, poselství Svatého Otce

mše svatá a závěr

Brno -

katedrála sv. Petra a Pavla

 4 osoby

 

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srv. Kol 2,7)

V sobotu 16.4. se mládež z naší farnosti zúčastnila Diecézního setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem v Brně na Petrově. Během dopoledne byla na programu úvodní část, úvodní slovo otce biskupa, organizační pokyny, scénky. Mládež byla rozdělena do dopoledních skupinek, ty byly na různá témata z našeho běžného života. Po programu skupinek následovalo občerstvení, aby se mohlo pokračovat v odpoledním programu. Během občerstvení otec biskup procházel po nádvoří a diskutoval s mladými lidmi. Díky za to!

Na programu bylo slavnostní předání certifikátů Animátorům 2009-2011 z rukou našeho duchovního diecézního pastýře. Úžasná práce! Ten měl za úkol poté zodpovídat na nejrůznější otázky. Zaznělo i poselství Svatého otce k Světovému setkání mládeže v Madridu 2011.

Ve 14.45 vchází do katedrály slavnostní průvod s praporem, křížem, svícemi, ministranty,  kněžími, jáhny, generálním vikářem a samotným panem biskupem. Spousta povzbuzujících slov do dalších dnů, týdnů ...

Akce na úrovni. Děkujeme za ni!

 

 

datum název akce místo poznámky
22. duben 2011 Adorace na Velký pátek Rozseč nad Kunštátem zúčastněna mládež ze Sulíkova, Petrova a Rozseče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum název akce místo poznámky
 24. červen 2011  Honba za pokladem  Makov u Kunštátu  28 dětí

Dne 24.6.2011 se všichni světoznámí hledači pokladů shromáždili v Rozseči, aby se vydali na dobrodružnou plavbu za  pokladem. V 17:00 zazněla siréna, kapitán vytáhl kotvy a dal povel k vyplutí. V tu chvíli začala celá posádka hořet nedočkavostí. Už po pár mílích se příď lodi zadrhla o pevnou zem, pořád ještě v Rozseči, kde piráti nalezli první svitky se záznamy o bájném pokladu. Po úspěšných objevech map a dalších stop se mořeplavci ocitli v neznámých vodách Makova. I zde si ale poradili. Prozřetelnost, strategie a umění orientace jim pomohly nalézt ztracené město pokladů. Dlouho obávaní Normani byli pořád o krok napřed a poklad tak nalezli jako první. Příhodný vítr se poté opřel i do plachet Arabů, Vikingů a Varjagů, kteří vzápětí nasadili vražedné tempo a vykopali další poklad.

Nakonec  se celá posádka vrátila i s kořistí na palubu a kapitán všechny bezpečně dopravil na sousední ostrov, i přes nepřízeň počasí. Nově objevená pevnina poskytla našim mořeplavcům přistřeší. V noci si při světle táboráku přerozdělili jejich lup a usnuli. Ráno ze spaní vytrhl naše piráty vytrhl  zpěv ptáků, který je provázel i při následném maratonu přes Makov. Naposledy ochutnali tropické plody a ovoce tajemného ostrova. Poté se všichni s větrem v zádech vydali k domovu. Kapitáni doufají, že plavba byla úspěšná a že někdy opět podniknou podobnou dobrodružnou výpravu za znovunalezením ztraceného pokladu.

 

datum název akce místo poznámky
24.-26. červen 2011 DCŽM MAMRE - téma Bible Osová Bitýška  3 dny

 

datum název akce místo poznámky
27. července - 6. srpna 2011 Farní tábor - Cesta do Pravěku Bedřichov u Lysic 11 dní

 

datum název akce místo poznámka
23. - 25. září 2011 DCŽM MAMRE - víkend animátorů Osová Bitýška  


Požehnání dobrovolníkům SHM

v Sulíkově v neděli 25.9. přijali vedoucí a členové týmečku "animátoři" požehnání z rukou P. Františka Blahy, SDB. Při této Nejsvětější oběti koncelebrovali ještě P. Jan Blaha, SDB a P. Marek Sklenář, SDB a jáhen František Bačovský. Jsem strašně rád za to, že jsme se sešli jako farní rodina, jako celá pevná farnost.

Chtěl bych poděkovat křetínské scholičce i sulíkovským, že mši svatou obohatili hrou na kytary a zpěvem. Bylo to velkolepé a udělalo to tu správnou slavnostní atmosféru. Po mši svaté než jsme se rozprchli do svých domovů, tak jsme si mohli pochutnat na koláčcích, přitom zhlédnout fotky od počátku klubu a spolča až po táborové fotky z letošního roku. Mohli jsme si taky popovídat o svých zážitcích a navíc i plánovat tak trochu do budoucno, co a jak bude. Přál bych nám, abychom nezapomínali, že nás Bůh miluje a že nás neopustí, i když občas sejdeme z cesty. 

Sv. Maří Magdaléno, Sv. Jane Bosko, Sv. Antoníne, sv. Petře a Pavle - orodujte za nás!

 

datum název akce místo poznámky
14.-16. říjen 2011 Fórum mládeže - téma biřmování DCŽM MAMRE Os. Bitýška Fórum bylo součástí 7. víkendového kurzu animátorů - zúčastněno 8 animátorů z naší farnosti.
25. -27. listopad 2011 8. víkend animátorského kurzu DCŽM MAMRE Os. Bitýška animátorů zúčastněno 5 z naší farnosti.
11. prosinec 2011 mše svatá za mládež
(sloužil P. Zdeněk)
Sulíkov  
17. prosinec 2011 filmová noc Sulíkov - Obecní úřad