Svatá Marie Magdaléno,

 


která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou. Pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce. Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí.

Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života, i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému, který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu. Pomáhej nám svou přímluvou, abychom se stali zvěstovateli radosti a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam, kde schází pravý pokoj, víra a láska.


Amen