Radek Hanskut

animátor, kronikář a správce webu

Přezdívka:       Paci 

Zaměstnání:    Prodavač Specialista - Albert Supermarket

Záliby:            přátelé, kulturní akce, hudba, auto, SHMko

Kurz:              pro spolupracovníky ve farnosti (2011), animátorský kurz (2010-2012)

www:            https://www.signaly.cz/hanskut

Moje oblíbená modlitba

"Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém."