Katka Perpetua Felicita Žaludová

vedoucí

Přezdívka:          Kači

Záliby:                koně, knížky, kamoši, standartní  a latinsko-americké tance

Kurz:                 kurz hlavních táborových vedoucích (2015)