Zprovozněny tenisové kurty

Díky vstřícnosti zastupitelů v Rozseči se po několika letech zprovoznily, opravily a zpřístupnily tenisové kurty u fotbalového hřiště v Rozseči. Všem, kteří přiložili ruku k dílu patří velký dík.