Za mládež ...

"Za dary  Ducha Svatého, za mládež a za obyvatele našich farností." - na první pátek v březnu 2011 přijel do Vřesic do kapličky sv. Moniky a sv. Augustina sloužit mši svatou otec Gorazd František Krušina, O.Praem z farnosti Svatý Kopeček u Olomouce. Přijel z velké dálky, obětoval svůj volný čas,  aby nás povzbudil svým slovem. Moc mladých se nás nesešlo, ale věřím, že někdy v budoucnu se nám podaří podobnou akci zopakovat. Jak řekl otec Gorazd, jsme kvas farnosti a z nás vzdejde nová generace, která bude tvořit farní rodinu. A také řekl, i když nás mladých tam moc nebylo, je důležité,že jsme se za všechny modlili a vyprosili jim dary Ducha Svatého.

Co mi dala tato mše: bylo to pro mě povzbuzující už jen tím, že otec Gorazd přijal pozvání, také jeho slovem, dále tou atmosférou, kterou jsme vytvořili. Ale hlavní byla ta povzbuzující zpráva od něj: nedělejte si svoje jméno velkými skutky, aby se o vás mluvilo ještě v budoucnosti, ale tvořte dobro, rozdávejte dobro a lásku okolo sebe. Stojí to za tu námahu se nad tím zamyslet. I to jak jsme spolu vedli rozhovor,  tak na mě působila taková pozitivní energie. Děkuji všem za to společenství, které jsme mohli sdílet.

Sám svatý Augustin zprvu svého života žil rozmarným životem, jeho maminka sv. Monika mu ale vyprosila obrácení svou horoucí láskou k němu.

Na zakončení mše svaté  byla krátká adorace k Nejsvětšímu Srdci Ježíšovu zakončená záslibnou modlitbou a svátostným požehnáním.

 

Moc moc děkuji ještě jednou.

Paci