Velký pátek – Noc bdění a modliteb

Pojďme si připomenout, že se Pán za nás obětoval, aby nám připravil místo ve svém království.