Vánoční přání

Hle, dítě se nám narodilo,

Syn je nám dán,

vládu má na svém rameni

a dostal jméno Podivuhodný rádce,

mocný Bůh,

Věčný otec,

Kníže pokoje.

Jeho vladařství vzroste

a pokoje nebude konce.

 

Požehnané vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014

Přeje SHM Klub Sulíkov