Setkání schol v Rozseči

Sobota 10. října se blíží... a co se bude dít?

V Rozseči nad Kunštátem se potřetí uskuteční Setkání schol. Letos se můžeme těšit na scholu a scholičku z Knínic u Boskovic, scholu z Rozhrání, ze Sulíkova, scholičku ze Křetína, BaczBand, dále se můžeme těšit na děti ze Sborečku Jakubáček z Boskovic a jako host vystoupí schola ze Žďáru nad Sázavou.

Chtěli bychom vás všechny co nejsrdečněji pozvat do rozsečského kulturního domu, kdy program začne ve 13 hodin uvítáním a hned následným vystoupením schol. Na závěr bude možnost popovídání, diskuze a občerstvení a ztišení přede mší svatou. Mše svatá začne v 18 hodin v kulturním domě.

Bude připraven program pro děti a spousta kvalitní hudby.

Vstupné bude dobrovolné a bude použito na režie setkání a zbytek na nákup věcí potřebných pro program s dětmi.

za tým se těší a zve


Radek Hanskut