Setkání schol podruhé v Rozseči

V sobotu 11. října jsme pořádali v Rozseči nad Kunštátem již druhý ročník Setkání schol a scholiček. Pozváno bylo 12 schol a z toho se zúčastnilo celkem 8. Před tím než se setkání mohlo uskutečnit, proběhlo mnoho příprav. Poděkování patří všem, kdo přiložili ruku k dílu, ale také těm, kdo nás provázeli modlitbou ať už v přípravách a nebo při samotném programu. Jak jsem již zmínil, tak pozvání přijalo 8 schol z farností Křetín, Sulíkov, Lysice, Boskovice, Knínice u Boskovic, Letovice. Rozhrání a z Olešnice. Každá schola měla připravené 3 až 4 písničky. Boskovický sboreček Jakubáček předvedl famózní představení - operku Šípková Růženka z námětu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.  

 

Setkání opět splnilo svůj účel. Dorazilo včetně účastníků odhadem 180 až 200 lidí. Spousta inspirací, setkání, sdílení, rozhovory, chvály, modlitba, mše svatá, slova k zamyšlení. Na závěr programu zazněla společná písnička, slova děkování a jako poděkování za celý den byla sloužena slavnostní mše svatá, kterou sloužil místní pan farář. Koncelebranty byl P. Pavel Lazárek z farnosti olešnické a P. Roman Kubín z Diecézního centra mládeže z Brna (rodák z Rozhrání). Mši svatou doprovodila olešnická schola. 

 

Co říct na závěr. Chtěli bychom poděkovat všem za účast a doufáme, že se vám v Rozseči na tomto setkání líbilo. Budeme se těšit, dá-li Pán, i příští rok. Poděkovat bychom chtěli rozsečskému panu starostovi a zastupitelům obce Rozseč, panu Josefu Bělehrádkovi z Tiskárny Bělehrádek Letovice, farní radě při kapli sv. Antonína v Rozseči a všem, kteří nám přispěli na režii tohoto setkání. 

 

za organizátorský tým