Setkání schol je za námi

Milí přátelé našeho klubu.

Chtěli bychom se ohlédnout za letošním Setkáním schol v Rozseči nad Kunštátem, které se uskutečnilo v sobotu 10. října 2015. Setkání se zúčastnilo 8 schol (a to Schola z Knínic u Boskovic, schola Hvězdičky z Knínic u Boskovic, Sboreček Jakubáček z Boskovic, Schola ze Sulíkova, Scholička ze Křetína, Schola BaczBand, schola Rozhrání a schola ze Žďáru nad Sázavou).  Účastníků podle odevzdaných listů bylo celkem 131.
Z toho musíme počítat, že někteří působili i v ostatních scholách. Takže opravdový počet účastníků se pohybuje okolo 100 lidiček. Jen pro představu: nejmladšímu účastníkovi jsou tři měsíce a nejstaršímu účastníkovi 60 let. 

Doufám, že si každý z účastníků odnesl ze Setkání nějaký zážitek či dobrý pocit z prožitého odpoledne. Během odpoledne jsme slyšeli krásné písně, shlédli skvěle nacvičenou pohádku "O dvanácti měsíčkách" v podání Sborečku Jakubáček. Velké díky Pánu Bohu za to, že zařídil krásné počasí a za to, že jsme mohli odpoledne společně prožít. Chtěli bychom poděkovat zastupitelům obce Rozseč  v čele s panem starostou za propůjčení kulturního domu. Dále velké díky za podporu farnosti. Poděkování zaslouží i firma pana Bělehrádka NATISKNEME.CZ z Letovic za výrobu propagačních materiálů i upomínkových předmětů. Dále děkujeme paní Marcele Houdkové za vytvoření loga pro naše setkání schol. Poděkování patří i kapelníkům ze skupiny Los Cabbanos a kunštátskému panu faráři a panu Františkovi Bačovskému za půjčení ozvučovací techniky. 

Velký dík zaslouží každý, kdo přispěl dobrovolným příspěvkem na režii Setkání schol. Vybralo se úctyhodných 2480 Kč, které pokryly výdaje.

Na závěr dne jsme se mohli zúčastnit  mše svaté celebrovanou našim panem farářem. Koncelebrujícím byl P. František Gorazd Krušina z farnosti ze Sv. Kopečku u Olomouce.  Při mši jsme mohli děkovat za prožité odpoledne. 

Dovolím si použít citaci ze vzkazu, který scholám poslala zkušená sbormistryně sboru Notre Dame z Prahy, paní Leona Saláková:

Každá minuta věnovaná užitečné věci je cenná. Ale zároveň je třeba se nezaštiťovat jen tím, že scházet se je super. Je třeba nerezignovat na kvalitu. Bůh si zaslouží to nejlepší z nás, ne žádné laciné odrhovačky. Takže: hledat mezi balastem kvalitní písně a stále se snažit růst.

Takže co dodat na závěr: jsme rádi za vaši přízeň této akci. Doufáme, že pokud bude ze strany schol zájem, uspořádáme další ročník zase touto dobou v říjnu.