s oumyslem za mladý...

možná si řeknete, už zase mše za mládež. Ale nikdo vás nebude nucen se zúčastnit. Je na  každým, aby zvážil svou účast. Zvlášť v době před Vánocemi je dobré si uvědomit a přebrat svoje hodnoty. Odevzdat Bohu a P. Marii svoje problémy a starosti. Poprosit a poděkovat za to, co  se daří a nebo co se nepodařilo.