První tábor je za námi

V sobotu 5. července začal první letošní tábor v Osové Bítýšce. Byl zaměřen na mladší děti ve věku od 6 do 11 let věku. Tématem byl děj z Asterixe a Obelixe. Děti se vžily do legendy a plnily různé úkoly a hrály hry spojené s legendou. Nechyběla spousta dobrého jídla, které nám s láskou připravovaly naše šikovné kuchařky. 

Jako křesťané jsme dbali na to, aby se tábor vedl v duchu dodržování morálních a duchovních hodnot. V programu byly večerní duchovní programy s následným rozdělením do skupinek pro zamyšlení nad tématem. Naše pozvání přijali i někteří kněží, za což jim děkujeme. A taky za pomoc v realizaci programu. Návštěvou nás poctil P. Petr Košulič, P. Tomáš Koumal, P. František Blaha SDB, P. Blažej Hejtmánek a novokněz P. Martin Hönig. Každý z nich nám tam zanechali něco krásného ze své přítomnosti. Místní kaplan Jiří Jeniš nám odloužil mši svatou ve farní kapli a s farností jsme slavili nedělní mši svatou ve farním kostele. 

Děkujeme za práci fotografky Šárce Lujkové, za tisk propagačních materiálů firmě Natiskneme.cz pana Josefa Bělehrádka, dále děkujeme všem zmíněným za příspěvek, a to: zastupitelstvům obcí Rozseč, Sulíkov a Petrov, dále farní radě kaple v Rozseči a také farnosti Sulíkov. Velký dík patří všem, kdo nás podporovali modlitbou. A hlavně díky Bohu za to všechno krásné, co nám dopřává.