Proběhla Adorace k Duchu svatému

V neděli 20. května v podvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého uspořádala rozsečská schola adoraci doprovázenou zpěvem scholy.