Příspěvek na rekreaci vašeho dítěte od zaměstnavatele

Možnost získání příspěvku na rekreaci dítěte od zaměstnavatele!

Doporučujeme informovat se u svého zaměstnavatele, zda přispívá na rekreaci dětí. Je možné tak získat příspěvek, který zcela pokryje veškeré náklady. Je škoda toho nevyužít.
Můžeme Vám vystavit pro zaměstnavatele fakturu, na základě které on přepošle přímo na centrálu SHM částku až do výše 3000Kč.