Poslání na cestě k Bohu

Bůh nás nejen zve, abychom mu naslouchali a doprovázeli ho. Následovat Krista znamená aktivní jednání. Mluvme tedy o poslání.