Poděkování za setkání schol

Milí přátelé našeho klubu.

Chtěl bych se ohlédnout za letošním Setkáním schol v Rozseči nad Kunštátem, které se uskutečnilo v sobotu 9. listopadu 2019. Setkání se zúčastnilo 10 schol (a to Schola z Knínic u Boskovic, schola Hvězdičky z Knínic u Boskovic, Kytarový sbor z Boskovic, Schola ze Sulíkova, Schola ze Křetína, Scholčo z Letovic, Dětská farní schola a Schola z Vísek, Schola z Rozseče a schola ze Šošůvky).  Účastníků bylo nesčetně, ale jsme rádi, že se v publiku objevili i farníci či podpora a posluchači z jiných farností.. 

Stalo se nám milé pocty, že za námi přijel do farnosti Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský a celebroval mši svatou v kapli sv. Antonína. Děkujeme místní schole, že doprovodila mši svatou. Program po mši svaté pokračoval v kulturním domě zahájením programu a proslovy hostů. A po oficialitách mohl začít program přehlídky schol.

Doufám, že si každý z účastníků odnesl ze Setkání nějaký zážitek či dobrý pocit z prožitého odpoledne. Během odpoledne jsme slyšeli krásné písně,Velké díky Pánu Bohu za to, že jsme mohli ten den společně prožít. Chtěli bychom poděkovat zastupitelům obce Rozseč  v čele s panem starostou za propůjčení kulturního domu i další podporu, děkujeme dále za podporu farnosti. Poděkování zaslouží i Tiskárna Letovice, firma pana Bělehrádka, za výrobu propagačních materiálů i přípravu upomínkových předmětů. Dále děkujeme paní senátorce Ing. Jaromíře Vítkové za její finanční podporu i za její věrnost naší akci. Dále jmenovitě děkujeme firmě Vrbas řeznictví Olešnice, dále panu Gajdovi z Újezdu u Kunštátu, dále děkujeme šikovnému kuchařskému a pomocnému týmu. A také panu Františku Bačovskému za nazvučení akce. 

Velký dík zaslouží každý, kdo přispěl dobrovolným příspěvkem na režii Setkání schol.

Dovolím si použít citaci z dřívějšího setkání ze vzkazu, který scholám poslala zkušená sbormistryně sboru Notre Dame z Prahy, paní Leona Saláková:

Každá minuta věnovaná užitečné věci je cenná. Ale zároveň je třeba se nezaštiťovat jen tím, že scházet se je super. Je třeba nerezignovat na kvalitu. Bůh si zaslouží to nejlepší z nás, ne žádné laciné odrhovačky. Takže: hledat mezi balastem kvalitní písně a stále se snažit růst.

Takže co dodat na závěr: jsme rádi za vaši přízeň této akci.