Schůzka Týmečku

Lidičky, kteří organizujeme tábor. Schůzka ve středu 15. června 2011 v 18 hodin v klubovně v Rozseči!!!!