Národní rada v Rozseči

Milí přátelé, jak jistě někteří z vás víte, tak v sobotu 21.3. 2015 proběhla v Rozseči Národní rada klubů SHM. Do Rozseče se sjelo předsednictvo, delegáti z klubů SHM a hosté z různých koutů republiky. Projednávala se strategie, rozpočty, volilo se, schvalovalo se.

Rozseč se ten den  stala centrem pro jednání, ale také pro modlitbu a šíření Božího slova a salesiánského díla. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat předsednictvu SHM za možnost uspořádání rady právě u nás. Děkujeme panu starostovi Rozseče Miroslavu Šikulovi za pozdrav a  přivítání a také za poskytnutí prostor kulturního domu.

Dalš díky patří: panu Jiřímu Musilovi za vynikající jídlo, manželům Bednářovým za přípravu baget a chlebíčků, pekárně Wilk za koláče, obci Křetín za půjčení promítacího plátna i dataprojektoru, schole ze Sulíkova za hudební doprovod mše svaté v kapli svatého Antonína. Děkujeme kněžím za mši svatou. Jmenovitě P. Františku Blahovi (SDB), P. Janu Komárkovi (SDB), P. Marku Sklenářovi (SDB) a také našemu duchovnímu otci P. Michalovi Polendovi.   

Děkujeme a prosíme za vaše modlitby nejen za mladé lidi, ale také za všechny, kdo s láskou šíří salesiánské dílo kdekoliv ve světě, zvláště v Čr a u nás ve farnostech.