Modlitba

Modlitba za kněze


Ježíši, který jako Dobrý pastýř
dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti,
sešli ze svatostánku
bohaté paprsky své milosti
na naše duchovní otce.
Dej jim všechny milosti,
které potřebují k svému
i k našemu posvěcení.
Posiluj je,
aby věrně bděli nad svým stádem,
nad nímž je Duch svatý ustanovil.
Žehnej jim,
když v modlitbě pozvedají
k tobě svá srdce,
žehnej jim,
když nám zvěstují tvé svaté slovo,
žehnej jim,
když v kněžském úřadě pracují
pro spásu nesmrtelných duší.
Učiň je podle svého srdce pastýři,
kteří žijí jen pro svůj svatý úřad,
abychom, až přijdeš soudit
pastýře i stáda,
byli jejich korunou a radostí
a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny
života věčného.
Amen.

 

(zdroj)