Modlitba za mladé lidi...

Milí přátelé, chtěli bychom vás poprosit o modlitbu za náš tým, který se rozrůstá o nové mladé nadějné talenty, kteří se zapojí letos do příprav tábora. Prosíme také o modlitbu za stávající tým, aby dokázal překonávat překážky, neshody mezi sebou a dokázal je vždy vyřešit. 

 

Pane Ježíši Kriste, s láskou se díváš na nás mladé lidi a nabízíš  nám dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, pomoz nám přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí, abychom se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej nám schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsme v tvé církvi znamením naděje a najdou bohatství věčného života. Amen. 

Panno Maria, prosíme tě, nauč nás mladé lidi dělat všechno, co nám Tvůj Syn říká. 

(mládež děkanátu frýdecko)