Modlitba k Jubileu v tomto roce

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje,

aby hlásali evangelium slovanským jazykem.
Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě
a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen