MLADŠÍ TÁBOR - PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přinášíme informace pro přihlašování na letošní letní tábor pro MLADŠÍ DĚTI.
Z důvodu omezené kapacity pro mladší tábor jsme přistoupili k následující formě elektronického přihlašování. Žádný jiný způsob přihlašování neakceptujeme!!!
V neděli 26. února 2023 od 16:00 bude na facebookových a webových stránkách klubu sdílen odkaz pro přihlašování dětí.
Odkaz bude funkční až do naplnění kapacity tábora, poté bude formulář neaktivní.
Na uvedené e-mailové adresy zákonných zástupců (v elektronické přihlášce) bude po skončení přihlašování odesláno potvrzení o přijetí, popř. nepřijetí (z kapacitních důvodu) přihlášky na tábor.
Dále bude třeba před nástupem dítěte na tábor odevzdat papírovou formu přihlášky tak, jak je zavedeno každý rok.
Způsob přihlašování účastníků na STARŠÍ tábor bude probíhat stále stejným způsobem (pouze papírovou formou), další informace ke staršímu táboru budou sdíleny později.
V případě nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Sdílení informací uvítáme.
Prosíme o respektování daných podmínek přihlašování a omezených kapacit letního tábora. Děkujeme!