Informace pro rodiče

INFO PRO ČLENY KLUBU:

Od 1. 1. 2014 vybíráme jako každý rok členský příspěvek 50kč, který můžete odevzdat buď osobně vedoucím, nebo v průběhu akcí, které náš klub pořádá, a to do 31. 5. 2014. Na vyžádání vám vedoucí zajistí doklad o zaplacení příspěvku.

Důvod, proč vybíráme tento příspěvek, je povinnost minimální finanční spoluúčasti členů na celoroční činnosti.

Z příspěvků se uhrazují náklady spojené např. s jednorázovou akcí jako je pyžamová párty, honba za pokladem, filmová noc a další.

V novém roce začne náš klub pořádat více tvořivých dílniček, jako je např. korálkování. Členové klubu mají materiál a další potřebné komponenty zdarma. Absolutní výhodou tohoto příspěvku je vznik slevy na letní tábory a další jednorázové akce. 

!!! V případě, že poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu, dítěti sleva na tábor nevzniká !!!