Info

INFO PRO ČLENY SHM KLUBU SULÍKOV:

Od 1.1. 2012 vybíráme stejně jako loni členský příspěvek 50 Kč. Částku můžete odevzdávat buď Jiřímu Prudkému, nebo Markétě Míčkové.

Důvodem tohoto příspěvku je povinnost minimální finanční spoluúčasti členů na celoroční činnosti. Z příspěvků se uhrazují náklady spojené např. s jednorázovou akcí /jako je pyžamová párty/ nebo Trozsečníků, či filmová párty.
 

ABSOLUTNÍ VÝHODOU tohoto příspěvku je vznik slevy ve výši 200Kč na letní tábor (což se určitě vyplatí)!!!

*Jsem členem: Jestliže částku 50 Kč neuhradíte, budete muset platit plnou cenu tábora.

*Nejsem členem: Můžete vyplnit přiložené přihlášky od klubu,zaplatit 50 Kč, nebo nedělat ani jedno a zaplatit plnou cenu tábora.