Informace pro členy SHM

Od 1. 1. 2015 vybíráme jako každý rok členský příspěvek 50kč, který můžete odevzdat buď osobně vedoucím, nebo v průběhu akcí, které náš klub pořádá, a to do 31. 5. 2015. Na vyžádání vám vedoucí zajistí doklad o zaplacení příspěvku.

Důvod, proč vybíráme tento příspěvek, je povinnost minimální finanční spoluúčasti členů na celoroční činnosti. Z příspěvků se uhrazují náklady spojené např. s jednorázovou akcí jako je pyžamová párty, honba za pokladem, filmová noc a spousty dalšími.

V novém roce začne náš klub pořádat více tvořivých dílniček, jako je např. korálkování. Členové klubu mají materiál a další potřebné komponenty zdarma. Absolutní výhodou tohoto příspěvku je vznik slevy na letní tábory a další jednorázové akce. 

 

Přihláška 2015.doc (89,5 kB)