Heslo pro rok 2013

Heslo vyhlášené hlavním představeným SDB pro rok 2013

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4,4)

Po vzoru Dona Boska vychovatele

pedagogikou dobroty

nabízíme mladým

evangelium radosti