Dvousté výročí narození Dona Bosca

Salesiánská rodina na celém světě se začíná připravovat na dvousté výročí od narození Dona Boska. Přípravy vrcholí už dva roky. Ale do té přípravné fáze vcházíme právě teď. V sobotu 16. srpna 2014, kdy vypukne symbolický START 200. I my se na tento den připravujeme. A vlastně se připravujeme na samotné zakončení tohoto výročí. 

Modlitba:

 

Otče a učiteli mladých,

Svatý Jene Bosko,

poddajný darům Ducha a otevřený realitě své doby

ty ses stal pro mladé lidi, zejména pro malé a chudé,

znamením přednostní lásky Boží.

 

Buď naším vůdcem na cestě přátelství s Pánem Ježíšem,

abychom v Něm a v jeho evangeliu objevovali

smysl našeho života

a pramen skutečného štěstí.

 

Pomáhej nám velkoryse odpovídat

na povolání, které jsme přijali od Boha,


abychom v každodenním životě byli

budovateli společenství

a s nadšením spolupracovali

ve společenství s celou církví

na budování civilizace lásky.

 

Vypros nám milost vytrvalosti

v prožívání vysoké míry křesťanského života

podle ducha blahoslavenství

a dej, abychom se, vedeni Pannou Marií Pomocnicí,

jednou mohli s tebou setkat

ve velké nebeské rodině. Amen