Diecézní setkání mladých v Brně

Otec biskup Vojtěch srdečně zve týden před Velikonoci na setkání s ním v Brně na Petrově. Dopolední program ve skupinkách, katecheze o. biskupa, mše svatá, oběd, setkání s přáteli.