Diecézní setkání mládeže a dětí s otcem biskupem

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Viz plakátek