Členský příspěvek 2017

Od 1. 1. 2017 vybíráme jako každý rok členský příspěvek 50 Kč, který můžete odevzdat Monice Markové, Anetě Prudké a nebo Radkovi Hanskutovi, a to do 31. 5. 2017.  Na vyžádání vám vedoucí zajistí doklad o zaplacení příspěvku.

Důvod, proč vybíráme tento příspěvek, je povinnost minimální finanční spoluúčasti členů na celoroční činnosti.

Z příspěvků se uhrazují náklady spojené např. s jednorázovou akcí jako je pyžamová párty, honba za pokladem, filmová noc a další.

Členové klubu mají materiál a další potřebné komponenty zdarma a nebo se slevou. Absolutní výhodou tohoto příspěvku je vznik slevy na letní tábory a další jednorázové akce. 

!!! V případě, že poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu, dítěti sleva na tábor nevzniká !!! 

V Sulíkově letos budou členské příspěvky použity na provoz klubovny a na občerstvení pro děti na setkáních. 

Přihláška 2017.docx (37,9 kB)