Členské příspevky už jen do 31.5.

Do 31. května vybíráme roční členské příspěvky, které činí 50,- Kč. Z příspěvku plyne mnoho výhod, ať už na tábory a nebo na jednorázové akce pořádané v rámci klubu.  Příspěvky můžete odevzdávat některému z našich vedoucích.