Členské příspěvky 2022

Od 1. 1. 2022 vybíráme opět  členský příspěvek 50 Kč, který můžete odevzdat Monice Markové, Anetě Prudké, a to do 31. 5. 2022.  Na vyžádání vám vedoucí zajistí doklad o zaplacení příspěvku. Důvod, proč vybíráme tento příspěvek, je povinnost minimální finanční spoluúčasti členů na celoroční činnosti.

Z příspěvků se hradí náklady na materiál či občerstvení pro děti na pořádané akci.

Členové klubu mají materiál a další potřebné komponenty zdarma a nebo se slevou. Absolutní výhodou tohoto příspěvku je vznik slevy na letní tábory.

Pokud jste vyplňovali přihlášku minulý rok, tak letos už nemusíte. Pokud doposud nejste členy, tak prosím vyplňte následuijící přihlášku a odevzdejte i s příspěvkem.