7. Animátorský víkend

V pátek 14. října odjíždí animátoři na svůj další společný víkend do Osové Bitýšky. Víkend bude propojený, tak jako loni, s Fórem mládeže. Podle počtu animátorů, kteří pojedou, se bude zvažovat způsob dopravy. Více informací se dozvíte včas. Téma víkendu bude biřmování. Víkend bude setkání s ostatní mládeží z různých farností naší republiky. Bude i spousta přednášek, prací ve skupinkách, mše svatá, modlitby, rozjímání, soukromé adorace, her a aktivit.