Adventní mše svatá za děti a mládež

Bude začátek nového církevního roku a přichází Advent, doba kdy si připomínáme čas čekání na příchod našeho Spasitele. Proto jsme se rozhodli pro mši za mládež a za děti a také za naše farní společenství. V těchto dnech si připomínáme dva roky od toho, kdy jsme vstoupili do SHM. Proto přijďme poděkovat za všechno, co jsme před tím a po tom dokázali.

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3, 16).

 

Neděle 2. prosince 2012 v 9 hodin začneme adorací a v 9.30 bude sloužena mše svatá s farností. Jako host bude doprovázet mši svatou scholička  ze Křetína.