Advent jsme začali mší svatou za děti a mládež

V neděli 29. listopadu sloužil mši svatou P. Sommer za děti a mládež z našich farností. Každoročně tak děkujeme za všechny dary za uplynulý rok a prosíme o Boží ochranu pro všechny děti, mládež a animátory do dalšího roku. Mši doprovodila sulíkovská schola a tak nás krásně naladila do Adventu. Díky všem, kdo v modlitbách nezapomínáte na nás mladé.