Adorace v Rozseči

Už dnes se uskuteční adorace v rámci týdne modliteb za mládež vyhlášený papežem Františkem týden před Květnou nedělí. Adorace začne v 19 hodin, povede ji P. Petr Košulič. Všichni jste srdečně zváni.