19.2.2011

19.2. 2011 si Matěj Hoch a Dan Novotný připravili hru. Roztřídili se do 3. skupinky po 2. Ignác + Koudelka, Adam + Jakub, Michal + Sysel. Vyhrál jsem já (Ignác) a Koudelka. Když jsme našli poklad začali jsme hrát na sloupy a jinovatku. Najednou Adam uviděl hromadu balíků a všichni jsme se rozeběhli k ním. Jirka se s námi domluvil, že budeme hrát na schovávanou mezi balíkách. Za chvíli nás to přestalo bavit a tak jsme se rozhodli, že půjdeme do klubu, ale než jsme odešli, Matěj uklouzl na balíku a bolely ho záda, proto šel domů. Za nedlouho jsme s Kuřetem(Jirkou) zjistili, že Dan N. zahodil obal od fruika. Jirka mu řekl, ať ho donese, ale mu se nechtělo. Najednou se Sysel rozeběhl a šel ho hledat. To se Jirkovi líbilo a tak mu dal pochvalu.

V KLUBOVNĚ

V klubovně jsem hráli hru, kterou jsem vyhrál (Ignác). Pak jsme bojovali a zlepšovali jsme se. Příště si připraví hru Ignác, Jakub Hoch a Sysel.

NAPSAL:Dominik Juračka(Ignác)